www.8050.com www.8065.com www.8115.com
中马堂论坛

西子休怜解浣纱】

  【纱】《廣韻》所加切《集韻》《韻會》《正韻》師加切,音沙。《玉篇》紗,縠也。《廣韻》絹屬。一曰紡纑也。《急就篇註》已紡而成謂之紗。《前漢·江充傳》充衣紗縠禪衣。《註》師古曰:紗縠,紡絲而織之也,輕者爲紗,縐者爲縠。古通沙。《周禮·天官·內司服》緣衣素沙。《註》素沙者,今之白縛也。当代有沙縠,名出於此。又《集韻》弭沼切,音眇。紗,微也。或做。《韻會》紗,今做緲,又通做眇。又《韻補》叶桑河切。《劉楨·魯都賦》妖服旣工,刻畫綺紗。和顏揚眸,盱風長歌。漢典考證:〔古通沙。《周禮·天官·內司服》緣衣素紗。《註》素紗者,

  越山堆叠越溪斜,西子休怜解浣纱。 得似红儿今日貌,肯教将去取夫差。 诏下觅好花,月眉云髻选人家。 红儿若向其时见,系臂先封第一纱。 锋镝纵横不敢看...

  【解】《唐韻》《正韻》佳買切《集韻》《韻會》舉嶰切,皆上聲。《說文》判也。从刀判牛角。《莊子·養生从》厨子解牛。《左傳·宣四年》宰夫解黿。《前漢·湯傳》分割人平易近。《註》謂解其四支也。又《博雅》散也。《玉篇》緩也。《易·解卦註》解,難之散也。《正義》解有兩音,一古買反,謂解難之初。一諧買反,謂旣解之後。故序卦云:解者,緩也。險難解釋,物情舒緩,故爲解也。《前漢·張耳餘傳》今獨王,恐全国解也。《註》謂離散其心也。又《玉篇》釋也。《儀禮·大射禮·解綱註》解,猶釋也。《文心雕龍》百官詢事,則有關刺解諜。解者,釋也。解釋

  蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含露目。态生两靥之愁,娇袭一身之玻泪光点点,娇喘轻轻。恬静时如娇花照水,步履处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三...

  唐罗虬《比红儿诗》:“越山堆叠越溪斜,西子休怜解浣纱。得似红儿今日貌,肯教将去取夫(fú)差(chā)。” 唐汪遵《越女》诗:“玉貌何曾为浣纱,只...

  【休】《唐韻》許尤切《集韻》《韻會》《正韻》虛尤切,朽平聲。美善也,慶也。《書·太甲》實萬世無疆之休。又《周官》做德心逸日休。《詩·商頌》何天之休。又宥也。《書·呂》雖休勿休。《註》宥之也。我雖以爲宥,爾惟勿宥。又《爾雅·釋訓》休休,儉也。《疏》良士顧禮節之儉也。《詩·唐風》良士休休。又休沐,言休假也。一曰下沐,一曰旬休。唐法,旬休者一月三旬,遇旬則休沐,卽十日一冲凉也。又致仕曰休。又歇息。《禮·月令》季秋之月,霜始降,則百工休。又《揚子·方言》稱傀儡戲曰休,亦曰提休。又地名。漢封楚元王子爲休侯。見《史記·年表

  【西子】西施。《孟子·离娄下》:“西子蒙不洁,则人皆掩鼻而过之。”宋苏轼《饮湖上初晴后雨》诗:“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”明王錂《春芜记·构衅》:“东邻季蜜斯,姮娥月貌,西子花容,下官十分正在意。”拜见“西施”。

  【怜】《唐韻》《集韻》郞丁切,音靈。《玉篇》心了也。又《集韻》靈年切,音連。與憐同。《韋應物休暇東齋詩》捫竹怜粉汚。又《五音集韻》朗鼎切,音。憭也。(憐)〔古文〕《唐韻》落賢切《集韻》《韻會》《正韻》靈年切,音蓮。《說文》哀也。《吳越春秋河上歌》同病相憐。又《廣韻》愛也。《魯連子引古諺》心誠憐,白髮元。又《集韻》離珍切,音鄰。義同。《楚辭·九辯》羈旅而無友生,惆悵兮而擅自憐。叶上生。俗做怜。